جامعه خوب ساختنی است.

ویدئویی زیبا از حامیان گرامی دکتر مهرداد بردبار با مضمون ساختن جامعه ای خوب ( با تشکر از تمام عزیزانی که در تهیه این ویدئوی زیبا تلاش کردند )