14 جمله تاثیرگذار از گابریل گارسیا مارکز

ویدئویی زیبا از حامیان گرامی دکتر مهرداد بردبار با مضمون خلاصه زندگی گابریل گارسیا ( با تشکر از تمام عزیزانی که در تهیه این ویدئوی زیبا تلاش کردند )