وطنم ایران | موزیک ویدئوی زیبای منو بشناس

ویدئویی زیبا از حامیان دکتر مهرداد بردبار با مضمون ایران ( با تشکر از تمام عزیزانی که در تهیه این ویدئوی زیبا تلاش کردند )