تبریک ماه رمضان

تبریک تصویری جناب دکتر مهرداد بردبار به مناسب فرارسیدن ماه مبارک رمضان