قطارشهری تنها راه حل گشایش گره ترافیکی کلانشهر شت

بخشی از ویدئوی اختصاصی راه حل های توسعه شهر رشت با محوریت تراموا تنها راه حل گشایش ترافیک رشت ( ویدئوی اختصاصی سایت دکتر مهرداد بردبار )