این شهر از صدا پر است و از عمل تهی

خلاصه از زندگینامه دکتر مهرداد بردبار

دکتر مهرداد بردبار متولد 1348/02/15 معاون کل پیام نور استان گیلان، رئیس دانشگاه پیام نور مرکز رشت و دارای 2 دکترای برنامه ریزی شهری و جغرافیای سیاسی است. همچنین وی مدارک کارشناسی حقوق، مهندسی کشاورزی و کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی را دارا میباشد و فعالیت خود را از سال 1374 با سمت مدیر فرهنگی اداره ارشاد صومعه سرا شروع کرد و توانست 2 سال بعد یعنی در سال 1376 رئیس اداری مالی و مسئول آموزش و جانشین دانشگاه پیام نور مرکز صومعه سرا شود ....

جدیدترین مطالب سایت رسمی دکتر مهرداد بردبار